Tuba

Stupnice a akordy (do 4#, 4b, obraty T5), tenuto, legato a staccato – z toho nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice
Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (Hoza: 100 etud aj.)
Přednes – jedna přednesová skladba (Album přednesových skladeb č. 1, transkripce pro tubu)
Zkoušku lze vykonat na tubu B nebo tubu F.

Hra zpaměti není podmínkou.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky.

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.