Violoncello

Stupnice a rozložené akordy ve dvou až třech oktávách – legato, nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice – zpaměti
Etudy – dvě až tři etudy s různou technickou problematikou (Sádlo, Popper, Dotzauer aj.), z toho minimálně jedna zpaměti
Přednes – jedna věta z koncertu nebo sonáty takového druhu, aby prokázala technické dovednosti i hudební cítění uchazeče – zpaměti
Uchazeči-maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.