Hoboj

Stupnice a akordy (do 4#, 4b, T5, D7, zm.7), legato a tenuto

Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou

Přednes – rychlá a pomalá věta z koncertu nebo sonáty. V případě jednověté skladby,která je technicky nebo přednesově jednostranně zaměřená, by měl kandidát zahrát první větu ze sonáty (dle potřeby rychlou nebo pomalou).

Hra zpaměti není podmínkou. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.