Klavír

Stupnice – durová a stejnojmenná mollová stupnice a velký rozklad v kombinovaném pohybu dle vlastního výběru
Etudy – dvě etudy s odlišnou technickou problematikou, z toho jedna Cramerova (Czerny op. 299, Cramer nebo jiné náročnější)
Baroko – dvě dvojhlasé invence nebo tříhlasé sinfonie J. S. Bacha
Klasicismus – jedna rychlá věta ze sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven)
Přednes – jedna romantická, impresionistická nebo moderní skladba (případně skladby) v rozsahu cca 3 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.