Varhany

Hra na klavír

Stupnice – durová a stejnojmenná mollová stupnice a velký rozklad v kombinovaném pohybu dle vlastního výběru
Etudy – dvě etudy s odlišnou technickou problematikou (Czerny op. 299 nebo jiné náročnější)
Klasicismus – jedna rychlá věta ze sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven nebo podobně obtížné skladby jiných autorů, např. Dusík, Koželuh aj.)

Hra na klavír nebo varhany

Baroko – J. S. Bach – dvě dvojhlasé invence na klavír nebo Preludium a fuga na varhany
Přednes – jedna romantická, impresionistická nebo moderní skladba (případně skladby) v rozsahu cca 3 min.

Hra zpaměti není podmínkou.

 

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.