Cembalo

Hra na klavír

Stupnice – durová a stejnojmenná mollová stupnice a velký rozklad v kombinovaném pohybu dle vlastního výběru
Etudy – dvě etudy s odlišnou technickou problematikou (Czerny op. 299 nebo jiné náročnější)
Klasicismus  – jedna rychlá věta ze sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven nebo podobně obtížné skladby jiných autorů, např. Dusík, Koželuh aj.)
Přednes – jedna romantická, impresionistická nebo moderní skladba (případně skladby) v rozsahu cca 3 min.

Hra na klavír nebo cembalo

Baroko – dvě dvojhlasé invence J. S. Bacha na klavír nebo jedna dvojhlasá invence a libovolná skladba barokního autora (např. Couperin, Scarlatti) na cembalo

 

Hra zpaměti není podmínkou.

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.