Mgr. Eva Kamarádová

Vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor Hra na klavír. Dále se vzdělávala na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). V rámci studia se aktivně účastnila Mistrovských kurzů na JAMU v Brně pod vedením doc. Jiřího Skovajsy. Absolvovala kurz Zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti výuky hudební výchovy – Hra na klavír pořádaný pedagogickou fakultou univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také akreditovaný vzdělávací projekt dalšího vzdělávání s názvem Společné vzdělávání a kultura školy pro SŠ a VOŠ pro pedagogy. Pedagogicky působí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a na ZUŠ v Hulíně.