Karel Martínek – varhany

Na UPOL studoval matematiku a fyziku a později i obor muzikologie. V letech 2004–2009 studoval hru na varhany na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. K. Klugarové a varhanní improvizaci u prof. K. Pokory. Již během studií na akademii se aktivně účastnil řady interpretačních kurzů, vedených předními světovými varhaníky, a zúčastnil se několika interpretačních a improvizačních soutěží (Pražské jaro, Schwäbisch Gmünd). V r. 2014 zahájil studium improvizace pod vedením P. Lefebvra, titulárního varhaníka katedrály Notre-Dame v Paříži. Věnuje se interpretaci varhanní literatury a také improvizaci (zahájil projekt Varhanní Bible, kdy od adventu 2012 zveřejňuje na internetu improvizace na všechny kapitoly Bible). Varhanní improvizaci vyučoval v letech 2007–2009 na Církevní konzervatoři Opava, v současnosti působí jako pedagog na KEA a současně vyučuje v rámci doktorského studia varhanní hru a improvizaci na JAMU v Brně. Od října 2020 působí v katedrále sv. Václava ve funkci ředitele kůru a varhaníka. V olomouckých chrámech se také podílí na organizaci Mezinárodního varhanního festivalu jako jeho umělecký ředitel a dramaturg. Spolupracuje s významnými moravskými hudebními tělesy, jako jsou Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Akademický sbor Žerotín, pěvecký sbor Campanella ad. Natočil několik CD pro česká a americká vydavatelství a hudebně se podílel na tvorbě některých dokumentárních filmů pro UPOL.

Více viz karelmartinek.cz.