Markéta Šikulová – klavír

vystudovala brněnskou konzervatoř a poté JAMU pod vedením doc. Vladimíry Slávikové. Během studií se zúčastnila klavírních soutěží O cenu Beethovenova Hradce, Smetanovské klavírní soutěže v Hradci Králové, soutěže Leoše Janáčka v Brně a soutěžní přehlídky v Londýně. Své vzdělání doplnila na kurzech brněnské JAMU u doc. Jiřího Skovajsy a u Borise Blocha ve Výmaru.
Po ukončení studia působila jako korepetitorka dechových nástrojů na JAMU a současně vyučovala na soukromé ZUŠ hru na klavír. V roce 2000 nastoupila na Církevní konzervatoř, nyní Konzervatoř Evangelické akademie, jako pedagog hlavního oboru hry na klavír a jako korepetitorka.