MgA. Markéta Šikulová – klavír

Vystudovala brněnskou konzervatoř, obor hra na klavír u prof. J. Drápelové, poté JAMU Brno u doc. V. Slávikové (titul MgA. získala v roce 1997). V rámci studia se účastnila soutěží O cenu Beethovenova Hradce, Smetanovské klavírní soutěže, Janáčkovy soutěže a soutěže v oboru komorní hra v Londýně. Své vzdělání doplnila na mistrovských kurzech JAMU (J. Skovajsa) a ve Výmaru (B. Bloch). Po ukončení studií působila jako korepetitorka na dechové katedře JAMU a současně učila na soukromé ZUŠ v Brně. Od roku 2000 je pedagogem na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci.