Ivo Meisl – klavír

Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě klavír ( prof. P. Motloch) a také skladbu
( prof. I. Katajev).
Ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě
doc. Vladimíry Slávikové.
Absolvoval také mistrovské interpretační kurzy ve Výmaru u prof. B. Ringeissena,
ve Vídni u prof. A. Jennera nebo např. soukromě konzultace u pianisty S. Mickische
v Bayreuthu.
Vyučoval od roku 1999 na ZUŠ v Hranicích, na Konzervatoři P. J. Vejvanovského
v Kroměříži a na Konzervatoři ev. akademie v Olomouci ( výuka hlavního oboru,
povinného klavíru, interpretačního semináře a metodiky).