MgA. Ivo Meisl – klavír

Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě obor klavír u prof. Pavla Motlocha a dále pokračoval v magisterském studiu na JAMU v Brně u doc. Vladimíry Slávikové. Studia poté doplnil na mistrovských klavírních kurzech ve Výmaru u prof. B. Ringeissena, ve Vídni u prof. A. Jennera a také konzultacemi u pianisty S. Mickische v Německu. Od r. 1999 působí pedagogicky na Konzervatoři Evangelické akademie (nejprve v Kroměříži, poté v Olomouci), ale vyučoval také na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na ZUŠ v Hranicích.