Mgr. Helena Vodičková

Vystudovala v letech 1987–1993 brněnskou konzervatoř – obor hra na varhany ve třídě Z. Nováčka. Během tohoto studia získala na Soutěži mladých varhaníků v Opavě dvakrát 2. místo (1990 a 1992), v r. 1992 obdržela navíc cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby autora 20. století. V r. 1993 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde pokračovala ve studiu varhanní hry u prof. A. Veselé. V době studia se r. 1994 zúčastnila mezinárodní soutěže Pražské jaro. V létě 1995 absolvovala mistrovský varhanní kurz u prof. Hanse a M. Haselböcka v německém Lübecku. Pod vedením prof. A. Veselé přednesla mj. Koncert g moll pro varhany, smyčce a tympány Francise Poulena (Besední dům 24. 4. 1997). Studia na JAMU ukončila r. 1997. V letech 1990–2002 vokálně a instrumentálně působila v Českém filharmonickém sboru Brno pod vedením sbormistra, dirigenta a skladatele Petra Fialy. Koncertně vystoupila na mnoha domácích i zahraničních hudebních produkcích v zemích střední Evropy a v jižní Americe. Pedagogicky působí od září 1996 na varhanním oddělení KEA v Olomouci (v letech 1996–2008 se sídlem v Kroměříži) a od září 2000 na varhanním oddělení Konzervatoře Brno.