Mgr. Bc. Lenka Voňková, DiS. et DiS.

Studium: Týnská škola Praha (klavír J. Čapková, varhany I. Chřibková), konzervatoř Praha (2 hlavní obory: klavír E. Leichner, varhany J. Kalfus), konzervatoř Kroměříž (klavír J. Špaňhelová), konzervatoř Pardubice (varhany J. Rafaja), UPOL (klavír S. Střelcová), Akademie staré hudby MUNI (varhany R. Hugo), Amadeus Brno (varhany V. Heřmanová), Metodické centrum JAMU Brno (klavír J. Skovajsa, V. Sláviková), korepetice (J. Kolmanová). Interpretační kurzy klavír: E. Indjic, J. Skovajsa, varhany: J. Tůma, M. Sander, P. Lefebvre, O. Latry. Kurzy barokní hudby Valtice. Varhanní semináře Národního institutu dalšího vzdělávání v Praze, Brně a v Olomouci.

Koncertně sólově na klavír a varhany vystoupila ve Dvořákově síni Rudolfina, ve Smetanově síni, v Anežském klášteře, ve Dvořákově muzeu, na AMU v rámci festivalu Dny soudobé hudby, v Umělecké Besedě, v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, v kostele sv. Šimona a Judy, v Kroměříži – klavírní recitál, na JAMU v rámci klavírních mistrovských interpretačních kurzů, v Sukově síni, v děkanském kostele Narození Panny Marie, v kostele sv. Mořice. Sólově natáčela pro Český rozhlas. Coby korepetitorka spolupracovala 10 let s Dívčím pěveckým sborem Střední pedagogické školy Kroměříž pod vedením J. Štěpánka (koncerty Francie, Belgie, Rakousko; Graz – mezinárodní olympiáda pěveckých sborů – 2 zlaté medaile). V současnosti se věnuje výuce hry na klavír a varhany (ZUŠ Kroměříž) a korepeticím v hudebním i tanečním oboru. Od r. 2001 pedagogicky působí na KEA.