SMYČCOVÉ NÁSTROJE, KYTARA, KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

______________________________________________________________________

19. – 25. 7. 2021

______________________________________________________________________

Specifikace kurzů – smyčcové nástroje, kytara:

5 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

5 lekcí komorní hry (volitelné)

Koncerty účastníků kurzů | Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

Specifikace kurzů – klávesové nástroje:

5 lekcí hlavního oboru

5 lekcí komorní hry, příp. varhanní improvizace, hry na varhany nebo cembalo (volitelné pro všechny obory, je možné také kombinovat)

Exkurze po olomouckých varhanách

Jóga pro hudebníky

Koncerty účastníků kurzů | Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

______________________________________________________________________

Koordinátor:

Peter Remeník

Kontakt: tel. +420604527555; koncertni@ckonz.cz

Kontakt (smyčcové nástroje):

Petr Vrána, tel. 732712834, petr.vrana@ckonz.cz

Kontakt (kytara):

Miroslav Malina, tel. 736104338, email: Miroslav.Malina@ckonz.cz

Kontakt (klávesové nástroje):

Lucie Fišerová, tel. 732850656, email: lucie.fiserova@ckonz.cz

______________________________________________________________________

Lektoři:

Petr Vrána (housle)

Oldřich Šebestík (viola)

Marián Pavlík (violoncello)

Luděk Zakopal (kontrabas)

Zdeňka Vránová (komorní hra)

Miroslav Malina (kytara, komorní hra)

Jana Šumníková (klavír)

Alice Rajnohová (klavír)

Markéta Šikulová (klavír)

Karel Martínek (varhany)

Lucie Fišerová (cembalo)

______________________________________________________________________

Klavírní spolupráce:

Milena Buriánková, Jitka Křivánková, Markéta Šikulová, Lucie Fišerová,

Ilona Růčková, Václav Horák, Alice Rajnohová, Lenka Voňková