DECHOVÉ NÁSTROJE

______________________________________________________________________

26. 7. – 1. 8. 2021

______________________________________________________________________

Specifikace kurzů:

5 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

5 lekcí komorní hry (volitelné)

Koncert účastníků kurzů | Koncert lektorů

Jóga pro hudebníky

1 lekce – 50 minut

______________________________________________________________________

Koordinátor:

Pavel Zatloukal – dřevěné dechové nástroje

Kontakt: tel. 585208583; olmik@ckonz.cz

______________________________________________________________________

Lektoři:

Petr Pomkla (flétna)

Eliška Honková (flétna)

Gabriela Kummerová (hoboj)

Jan Mach (klarinet)

Aleš Janeček (klarinet)

Roman Novozámský (fagot)

Jaroslav Kubita (fagot)

Michael Verner (fagot, komorní hra)

Vladimír Češek (trubka)

Petr Levíček (lesní roh, komorní hra)

Rudolf Beran (trombon, tuba)

______________________________________________________________________

Klavírní spolupráce:

Milena Buriánková, Jitka Křivánková, Markéta Šikulová, Lucie Fišerová,

Ilona Růčková, Václav Horák, Alice Rajnohová, Lenka Voňková

______________________________________________________________________