DECHOVÉ NÁSTROJE

______________________________________________________________________

31. 7. – 4. 8. 2023

______________________________________________________________________

Specifikace kurzů:

4 lekce hlavního oboru (korepetitor k dispozici)
4 lekce komorní hry (volitelné)
Dechový orchestr
Koncert účastníků kurzů | Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut
______________________________________________________________________

Koordinátor:

Pavel Zatloukal
tel. 585 208 583; olmik@ckonz.cz
______________________________________________________________________

Lektoři:

Jan Souček (hoboj)

Petr Pomkla (flétna)

Eliška Honková (flétna)

Gabriela Kummerová (hoboj)

Jan Mach (klarinet)

Aleš Janeček (klarinet)

Roman Novozámský (fagot)

Jaroslav Kubita (fagot)

Michael Verner (fagot, komorní hra)

Vladimír Češek (trubka)

Petr Levíček (lesní roh, komorní hra)

Rudolf Beran (trombon, tuba)