Jan Mach – klarinet

Jan Mach

Vystudoval konzervatoř v Brně u prof. Lubomíra Bartoně a akademii múzických umění v Praze pod vedením Prof. Vlastimila Mareše a Prof. Jiřího Hlaváče. To ukončil v roce 2008 doktorandskou státní zkouškou. Účastnil se mistrovských kurzů v rakouském Semmeringu, francouzsko české akademii v Telči a dále v Aix-en-Provence, kde se stal členem festivalového orchestru pod vedením Ensemble InterConterporain. Půl roku se vzdělával v německém Karlsruhe u prof. Otto Kronthalera a prof. Wolfganga Meyera. V roce 1993 získal 1. cenu na soutěži konzervatoří v Kroměříži. Stal se nositelem ceny Fondu Leoše Janáčka pro nejlepšího absolventa konzervatoře v Brně. Dále je finalista Jeunesses Musicales Romania a úspěchu dosáhl na mezinárodní soutěži ARD Mnichov 2003. Jako sólista spolupracuje s významnými orchestry – Česká filharmonie, Münchener Kammerorchester, Inter Camerata, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a další. V rámci komorní hudby účinkoval s řadou známých těles. S Pražákovým kvartetem provedl premiéru a natočil klarinetový kvintet Jindřicha Felda. Vystupuje pravidelně se Zemlinského kvartetem a společně natočili komorní tvorbu F.V. Kramáře. V roce 2003 založili s Janem Součkem a Václavem Vonáškem Trio Arundo, jež dosáhlo mezi posluchači značné obliby a získalo cenu Komorního spolku české filharmonie za rok 2011. S klarinetovým kvartetem, tvořeným pedagogy AMU vystupuje v roli basklarinetisty. Vedl mistrovské kurzy v Žirovnici, Vardø a Wroclawi. Klarinet vyučuje na Akademii Múzických umění v Praze a zároveň je sóloklarinetistou České filharmonie.