ZPĚV

______________________________________________________________________

7. 7. – 12. 7. 2020

______________________________________________________________________
Specifikace kurzů:

6 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

6 lekcí skupinové herecké výuky

6 lekcí skupinové pohybové výuky

Koncert účastníků kurzů | Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

Při velkém počtu zájemců si lektoři vybírají do svých tříd aktivní účastníky.

______________________________________________________________________
Koordinátor:

Irena Kubíková

Kontakt: tel. +420776203447; irena.kubikova@ckonz.cz

______________________________________________________________________
Lektoři:

Natalie Romanová – Achaladze (zpěv)

Naděžda Bláhová (zpěv)

Ivan Choupenitch (zpěv)

Hana Kostelecká (zpěv)

Ivana Mikesková (zpěv)

Herecké a pohybové lekce:

Petra Urbanczyková

Jaroslav Brych

______________________________________________________________________
Klavírní spolupráce:

Milena Buriánková, Jitka Křivánková, Markéta Šikulová, Lucie Fišerová,

Ilona Růčková, Václav Horák, Alice Rajnohová, Lenka Voňková