ZPĚV

______________________________________________________________________

10. 7. – 14. 7. 2022

______________________________________________________________________
Specifikace kurzů:

4 lekce hlavního oboru
4 lekce skupinové herecké výuky
2 lekce skupinové pohybové výuky
Koncert účastníků kurzů | Koncert lektorů

Korepetice jsou zahrnuty v kurzovném.

Při velkém počtu zájemců si lektoři vybírají do svých tříd aktivní účastníky.

______________________________________________________________________
Koordinátor:

Ivana Mikesková
Kontakt: tel. +420 737 196 892; ivana.mikeskova@ckonz.cz

______________________________________________________________________
Lektoři:

Veronika Hajnová – Fialová (zpěv)

Naděžda Bláhová (zpěv)

Ivan Choupenitch (zpěv)

Ivana Mikesková (zpěv)

Barbara Sabella (zpěv)

Libuše Bartošková (zpěv)

Herecké a pohybové lekce:

Jaromír Brych

Lukáš Cenek