ZPĚV

______________________________________________________________________

6. 7. – 11. 7. 2021

______________________________________________________________________
Specifikace kurzů:

5 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

3 lekce skupinové herecké výuky

3 lekce skupinové pohybové výuky

Koncert účastníků kurzů | Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

Při velkém počtu zájemců si lektoři vybírají do svých tříd aktivní účastníky.

______________________________________________________________________
Koordinátor:

Ivana Mikesková

Kontakt: tel. +420737196892; ivana.mikeskova@ckonz.cz

______________________________________________________________________
Lektoři:

Veronika Hajnová – Fialová (zpěv)

Naděžda Bláhová (zpěv)

Ivan Choupenitch (zpěv)

Ivana Mikesková (zpěv)

Libuše Bartošková (zpěv)

Herecké a pohybové lekce:

Jaroslav Brych

Lukáš Cenek

______________________________________________________________________
Klavírní spolupráce:

Milena Buriánková, Jitka Křivánková, Markéta Šikulová, Lucie Fišerová,

Ilona Růčková, Václav Horák, Alice Rajnohová, Lenka Voňková