Jaromír Brych – operní režisér

Jaromír Brych

operní režisér

Studoval hudebně dramatický obor a herectví na St. Konzervatoři v Brně a operní režii na HF JAMU v Brně.

Hereckou praxi získal v soukromém divadelním studiu doc. Marie Mrázkové (režisérka, odborná herecká poradkyně a pedagog JAMU v Brně a VŠMU v Bratislavě).

Během své režijní praxe působil jako režisér Hudebního divadla Oldřicha Stibora v Olomouci a pohostinsky v dalších hudebně divadelních souborech České republiky a na Slovensku.

Dlouhodobě režijně spolupracuje s brněnskou operou (Janáčkova opera ND Brno). Jako asistent režie a režisér působil s operou ND Brno také při mnoha uměleckých zájezdech v zemích Evropy a v Japonsku.

Několik let pracoval jako asistent režie v České televizi Brno, ve studiu hraných filmů.

V současné době působí jako ředitel pro ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela (školský komplex na Mendlově nám. v Brně).

Jako pedagog herectví vyučoval na Konzervatoři v Brně a na JAMU v Brně a ve svém soukromém divadelním studiu.

Ve spolupráci s vynikající pedagožkou operního zpěvu, paní Dagmar Livorovou, vyučuje mladou generaci operních pěvkyň a pěvců umění jevištního pohybu a herectví.

Brych vyučuje také jako lektor komunikativní dovednosti a rétoriku, pro veřejnost rád organizuje tvůrčí divadelní dílny se zaměřením na využití herecké tvorby pro schopnost komunikace a vystupování na veřejnosti a pro životní praxi.