ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

______________________________________________________________________

27. 8. – 30. 8. 2020

______________________________________________________________________

Specifikace kurzů:

3 lekce hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

3 lekce komorní hry (volitelné)

3 lekce souborové hry

Koncert účastníků kurzů¨

1 lekce – 50 minut

______________________________________________________________________

Kontakt:

Petr Levíček, tel. 607558113; petr.levicek@ckonz.cz

______________________________________________________________________

Lektoři:

Vladimír Češek (trubka)

Petr Levíček (lesní roh, komorní hra)

Rudolf Beran (trombon, tuba)

______________________________________________________________________

Klavírní spolupráce:

Milena Buriánková, Jitka Křivánková, Markéta Šikulová, Lucie Fišerová,

Ilona Růčková, Václav Horák, Alice Rajnohová, Lenka Voňková