ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY – 24. 4. 2019

Na základě rozhodnutí ředitele Konzervatoře Evangelické akademie ze dne 22. března 2019 Vám oznamujeme změnu termínu konání voleb do Školské rady zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Datum, čas a místo konání voleb:

24. 4. 2019 v době od 7:00 do 17.00 hod., na sekretariátu školy

Návratku k vyplnění najdete zde.