Zdeňka Vránová (Krebsová) – housle

Zdeňka Vránová (Krebsová) začala hrát na housle v pěti letech na pardubické základní umělecké škole  Havlíčkova ve třídě Marie Dobášové a Miloslavy Zdvihalové. Poté studovala hru na housle na Konzervatoři v Pardubicích pod vedením Mgr. Ladislava Navrátila. Zúčastnila se s úspěchem několika interpretačních soutěží (J. Muziky v Nové Pace, Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR v Teplicích) a mistrovských kurzů u nás i v zahraničí (Interpretační kurzy pořádané Českou hudební společností v Bechyni, Letní houslové kurzy V. Hudečka v Luhačovicích, Mezinárodní interpretační kurzy v Brně pod vedením prof. MgA. Františka Novotného a Cours Internationaux de Luxembourg u Philippe Kocha).

Dále pokračovala ve studiích na brněnské JAMU ve třídě Prof. MgA. Františka Novotného, kde úspěšně zakončila magisterské studium provedením houslového koncertu  A. I. Chačaturjana za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc. Je zakládající a bývalou členkou pardubického komorního souboru Barocco sempre giovane a nyní působí jako členka skupiny prvních houslí v Komorní filharmonii Pardubice, se kterou několikrát vystoupila jako sólistka.

Věnuje se i komorní hře, je spoluzakladatelkou Tria Le Portrait a členkou smyčcového Dua Vespral, které založila společně se svým manželem Petrem Vránou.