Výzva k podání nabídky malého rozsahu – „cembalo“

Ředitel konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř Evangelické akademie, vyzývá subjekty k podání nabídky malého rozsahu na dodávku 1 kusu hudebního nástroje – „cembala“.

Zadávací dokumentaci naleznete zde.

Přílohu č. 1 k zadávací dokumentaci naleznete zde.

Mgr. Pavel Zatloukal v.r.

V Olomouci 3. 7. 2018