Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2017/18 do 1. ročníku

Rozhodnutí o výsledném pořadí uchazečů 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2017/18 v oboru vzdělání

Mgr. Pavel Zatloukal, v.r.

Olomouc, 16.6.2017