Vyhláška týkající se mimořádného opatření vydaného vládou ČR