Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
pro školní rok 2023/2024
2. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obor

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)

Zaměření v oboru HUDBA: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, cembalo a cimbál.

Přijímací řízení se koná dne 9. června 2023 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 2. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání         6

Přihlášky přijímáme do 18. května 2023.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2023/24 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí má účastník řízení ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu a činit si z něj výpisy.

Dne 12. června 2023 bude na úřední desce a na webových stránkách konzervatoře vyvěšeno Pořadí uchazečů podle výsledků 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2023/24.

Termín pro využití práva ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je 12. a 13. června 2023 v době od 13:00 do 15:00 hod. na sekretariátu školy.

Rozhodnutí o výsledném pořadí a přijetí uchazečů 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024 bude zveřejněno dne 14. června 2023 na úřední desce a na webových stránkách konzervatoře.

V Olomouci dne 18. dubna 2023

Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy