Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2021/2022

(ve formě talentové zkoušky)

pro obor

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)

Oborová zaměření: hra na hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, housle, violu, violoncello, bicí, kytaru, harfu a cembalo.

Přijímací řízení se koná dne 4. června 2021 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 2. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání          5

Přihlášky přijímáme do 21. května 2021.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Olomouc, 30. dubna 2021

Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy