Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2020/2021

(ve formě talentové zkoušky)

pro obor

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)

Oborová zaměření: hra na klarinet, lesní roh, housle, violu, kontrabas.

Přijímací řízení se koná dne 26. června 2020 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 2. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání          2

Přihlášky přijímáme do 31. května  2020.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2020 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Olomouc, 15. května 2020

Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy