Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2019/2020

(ve formě talentové zkoušky)

pro obor

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)

Oborová zaměření: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, harfu.

Přijímací řízení se koná dne 19. června 2019 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 2. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání          5

Přihlášky přijímáme do 5. června 2019.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2019 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Olomouc, 23. května 2019

Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy