Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje pro školní rok 2018/2019
1. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obory

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)
82-45-P/01 ZPĚV (denní forma studia)

Oborová zaměření: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, varhany, klavír a cembalo, harfa.

Přijímací řízení se koná ve dnech 15. a 16. ledna 2018 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 1. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání  17
obor ZPĚV v denní formě vzdělávání        5

Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2017.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2018 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

V Olomouci dne 20. října 2017

Mgr. Pavel Zatloukal v. r.
ředitel školy