Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
pro školní rok 2024/2025
1. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obory

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)
82-45-P/01 ZPĚV (denní forma studia)

Zaměření v oboru HUDBA: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, varhany, klavír, cembalo, harfu.

Přijímací řízení se koná ve dnech 16. a 17. ledna 2024 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 1. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání  25
obor ZPĚV v denní formě vzdělávání        6

Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2023 (osobně, či poštou).

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2024/25 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí má účastník řízení ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu a činit si z něj výpisy.

Dne 20. ledna 2024 bude na úřední desce a na webových stránkách konzervatoře vyvěšeno Pořadí uchazečů podle výsledků 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2024/25.

Termín pro využití práva ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je od 29. 1. do 1. 2. 2024 v době od 13:00 do 15:00 hod. na sekretariátu školy.

Rozhodnutí o výsledném pořadí a přijetí uchazečů 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2024/2025 bude zveřejněno dne 5. února 2024 na úřední desce a na webových stránkách konzervatoře.

V Olomouci dne 18. října 2023

Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy