Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
pro školní rok 2022/2023
1. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obory

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)
82-45-P/01 ZPĚV (denní forma studia)

Zaměření v oboru HUDBA: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, varhany, klavír, cembalo, harfu.

Přijímací řízení se koná ve dnech 17. a 18. ledna 2022 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 1. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání  16
obor ZPĚV v denní formě vzdělávání        4

Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2021.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2022/23 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

V Olomouci dne 20. října 2021                      Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy