Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
pro školní rok 2021/2022
1. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obory

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)
82-45-P/01 ZPĚV (denní forma studia)

Oborová zaměření: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, varhany, klavír a cembalo, harfu.

Přijímací řízení se koná ve dnech 18. a 19. ledna 2021 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 1. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání  19
obor ZPĚV v denní formě vzdělávání        6

Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2020.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2021/22 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.