Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
pro školní rok 2019/2020
1. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obory

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)
82-45-P/01 ZPĚV (denní forma studia)

Oborová zaměření: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, varhany, klavír a cembalo, harfu.

Přijímací řízení se koná ve dnech 15. a 16. ledna 2019 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 1. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání  18
obor ZPĚV v denní formě vzdělávání        6

Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2018.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2019 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Konzultace k přijímací zkoušce z talentových předpokladů (intonace, rytmus a sluchová analýza) a všeobecné hudební nauky proběhnou v pátek 23. 11. 2018, 13.00 až 15.00 hod., č. tř. 11.