Úspěchy dechařů v Pardubicích

Gratulujeme všem studentům oddělení dřevěných a žesťových dechových nástrojů k úspěšné reprezentaci školy na VII. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy!

Získali jsme tato ocenění:

VÁCLAV MARTINEC 5. ročník – trubka
1. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Vladimír Češek
Klavírní spolupráce: Mgr. Václav Horák

EMMA BINDEROVÁ 2. ročník – fagot
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Zatloukal
Klavírní spolupráce: Mgr. Václav Horák

ELIŠKA BUKOVSKÁ 5. ročník – fagot
1. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Zatloukal
Klavírní spolupráce: Mgr. Václav Horák

MICHAL VORÁČ 4. ročník – trombon
2. cena v II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Dalibor Procházka
Klavírní spolupráce: Mgr. Jitka Křivánková

MARTIN KUŽELA 4. ročník – trombon
2. cena v II. kategorii
Pedagogické vedení: Rudolf Beran
Klavírní spolupráce: Mgr. Jitka Křivánková

ANNA DOMANSKÁ 6. ročník – flétna
čestné uznání ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Rudolf Beran
Klavírní spolupráce: Mgr. Jitka Křivánková