Úspěch Zuzany Zámečníkové

Blahopřejeme Zuzaně Zámečníkové
za získání ocenění na
Mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec, která se konala v Praze
ve dnech 2.–4. června 2017

  • cena ve 2. kategorii Konzervatoří
  • cena za interpretaci
  • cena „Hlasového centra Praha“
    za absolutního vítěze