ÚSPĚCH ZDENKY JURÁŇOVÉ NA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽI BACHOVSKÁ CESTA

Blahopřejeme Zdence Juráňové, žákyni 3. ročníku,
která obstála v mezinárodní konkurenci na soutěži Bachovská cesta pro klavíristy do 17 let v Dobřanech, na které získala čestné uznání I. stupně v kategorii B1.

Velká gratulace a poděkování za vzornou přípravu patří také vyučující
hlavního oboru MgA. L. Fišerové.