Úspěch studentek pěveckého oddělení

Blahopřejeme studentkám pěveckého oddělení za skvělá umístění na PĚVECKÁ SOUTĚŽ OLOMOUC 2017 – XIV. ROČNÍK, která se konala ve dnech 30.11. – 2.12. 2017:
Adriana Sedláčková – 2. místo
Julie Hrivíková – 3. místo
Tereza Smrčková – čestné uznání.

Velký dík patří rovněž vyučujícím hlavního oboru MgA. I. Mikeskové, MgA. I. Kubíkové, MgA. Libuši Bartoškové a korepetitorovi Mgr. et Mgr. V. Horákovi.