ÚSPĚCH LÝDIE JURKOVÉ NA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE KONZERVATOŘÍ

Blahopřejeme Lýdii Jurkové, žákyni 2. ročníku,
která na 42. ročníku soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v sólovém zpěvu získala Čestné uznání II. stupně v 1. kategorii.

Velká gratulace a poděkování za vzornou přípravu patří také vyučujícímu
hlavního oboru MgA. I. Choupenitchovi, Ph. D. a korepetitorce
Mgr. M. Buriánkové za profesionální klavírní spolupráci.