ÚSPĚCH JULIE HRIVÍKOVÉ NA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽI BACHOVSKÁ CESTA

Blahopřejeme Julii Hrivíkové, žákyni 3. ročníku,
která obstála v mezinárodní konkurenci na soutěži Bachovská cesta pro klavíristy do 17 let v Dobřanech, na které získala 3. cenu a zvláštní cenu poroty za nejlepší interpretaci na cembalo v kategorii B1.

Velká gratulace a poděkování za vzornou přípravu patří také vyučující
hlavního oboru MgA. L. Fišerové.