Soutěžní úspěch Hany Jasanské na Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí

Blahopřejeme Haně Jasanské, žákyni 1. ročníku, k získání čestného uznání 1. stupně ve IV. kategorii na 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. Hana Jasanská zároveň získala Pozvání Františka Kinského na koncert do Kostelce nad Orlicí pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie a 2. cenu dětské poroty.

Velká gratulace a poděkování za vzornou přípravu patří rovněž jejímu týmu – vyučujícímu hlavního oboru Mgr. P. Vránovi a korepetitorce Mgr. J. Křivánkové.