ÚSPĚCH ADRIANY SEDLÁČKOVÉ NA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE KONZERVATOŘÍ

Blahopřejeme Adrianě Sedláčkové, žákyni 5. ročníku,
která na 42. ročníku soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v sólovém zpěvu získala Čestné uznání II. stupně ve 3. kategorii.

Velká gratulace a poděkování za vzornou přípravu patří také vyučující
hlavního oboru MgA. I. Mikeskové, Ph.D. a korepetitorovi
Mgr. et Mgr. V. Horákovi za profesionální klavírní spolupráci.