Třídní schůzky ve středu 10. 11. 2021 od 16:00 do 17:50 hod.

Vedení Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci si tímto dovoluje pozvat zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které se konají

ve středu 10. 11. 2021 od 16:00 do 17:50 hod.

v budově Konzervatoře EA, Wurmova 13.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

  • Zahájení třídních schůzek se uskuteční v 16:00 hod. spolu s třídním učitelem, poté bude mít každý rodič/zákonný zástupce možnost pohovořit s třídním učitelem / vyučujícím konkrétního předmětu.
  • Podrobný rozpis učeben, ve kterých proběhne zahájení třídních schůzek a kde budou vyučující jednotlivých předmětů k dispozici, bude v den konání schůzek vyvěšen na nástěnce v přízemí školy.
  • Schůzku s pedagogem hlavního oboru doporučujeme sjednat osobně (nebo prostřednictvím e-mailu) v dostatečném předstihu (e-mailová adresa pedagoga: jmeno.prijmeni@ckonz.cz).
  • Vstup do budovy bude umožněn po předložení dokumentu dle aktuálního nařízení MZDR ČR (tzv. ONT).
  • Vaše dotazy týkající se třídních schůzek můžete zaslat na e-mail studijni@ckonz.cz.