Třídní schůzky ve středu 6. 11. 2019 od 16 do 17:55 hod.

Vedení Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci si tímto dovoluje pozvat rodiče/zákonné zástupce na třídní schůzky, které se konají

ve středu 6. 11. 2019 od 16 do 17:55 hod.

v budově Konzervatoře EA, Wurmova 13.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

  • Zahájení třídních schůzek se uskuteční v 16 hod. spolu s třídním učitelem, poté bude mít každý rodič/zákonný zástupce možnost pohovořit s vyučujícím konkrétního předmětu.
  • Podrobný rozpis učeben, ve kterých proběhne zahájení třídních schůzek a kde budou vyučující jednotlivých předmětů k dispozici, bude v den konání schůzek vyvěšen na hlavní nástěnce školy.
  • Schůzku s pedagogem hlavního oboru doporučujeme sjednat osobně (nebo prostřednictvím emailu) v dostatečném předstihu.
  • Vaše dotazy týkající se třídních schůzek můžete zaslat na email studijni@ckonz.cz.