ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

skolnipsycholog@ckonz.cz

konzultační hodiny: Objednání dle potřeby zájemců.

Pracovna: Wurmova 7, 1. patro.

Témata: Studijní, osobní, partnerské a rodinné otázky, zvládání trémy a příprava na profesní dráhu, vztah k nástroji a oboru, učební a cvičební styl a další.

Konzultace jsou anonymní a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti.

Psycholožka je k dispozici studentům a jejich zákonným zástupcům, i zaměstnancům KEA.

Termín konzultace dle vlastní potřeby možno sjednávat osobně či e-mailem.

· individuální pohovory se studenty zaměřené na výchovné či výukové obtíže

· poradenská a terapeutická péče studentům, reedukace, nácvik studijních dovedností (jak se učit)

· krizová intervence (afektivní stavy, sebepoškozování apod.)

· spolupráce se zákonnými zástupci i dalšími odborníky s cílem co nejefektivnější pomoci a podpory studentům

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Informovaný souhlas zde: