Předávání Výpisů vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Vedení Konzervatoře EA tímto sděluje, že v souladu s „Opatřením obecné povahy“, vydaným MŠMT pod č. j.: MŠMT-46545/2020-1, bude zasílat prostřednictvím kontaktních e-mailových účtů zákonným zástupcům nezletilých žáků nebo zletilým žákům Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 v elektronické podobě, a to dne 28. 1. 2021.