Petra Urbanczyková – pohybová výuka

absolvovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor český jazyk a hudební výchova, pokračovala jednooborovým studiem operního zpěvu. Žačka prof. Hany Janků a prof. Magdaleny Hajossyové, účastnila se mezinárodních pěveckých kurzů. V letech 1990 – 2003 se věnovala koncertní a divadelní činnosti. Již od dětství ji kromě hudby a zpěvu provázel zájem o pohyb, jeho hlubší a systematické studium započala lektorským kurzem „Jóga a spirální dynamika, zdravotní aspekty jógy“. Pohybové, hlasové a dechové techniky v různých stylech a školách jógy, ve kterých se dále vzdělávala, používá ve své práci – vede pravidelné semináře i individuální lekce. Komplexnost těchto jógových technik dechu a pohybu považuje za velmi nosné, ať už v samotné práci s hlasem, ale také v práci s pohybem, držením těla, gestech. Spolupracuje s fyzioterapeuty, porodními asistentkami, hlasovými pedagogy.