Petra Urbanczyková – pohybová průprava

absolvovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor český jazyk a hudební výchova, pokračovala jednooborovým
studiem operního zpěvu. Žačka prof. Hany Janků a prof. Magdaleny Hajossyové, účastnila se mezinárodních
pěveckých kurzů. V letech 1990 – 2003 se věnovalakoncertní a divadelní činnosti. Již od dětství ji kromě
hudby a zpěvu provázel zájem o pohyb, jeho hlubší asystematické studium započala lektorským kurzem
„Jóga a spirální dynamika, zdravotní aspekty jógy“. Pohybové, hlasové a dechové techniky v různých
stylech a školách jógy, ve kterých se dále vzdělávala, používá ve své práci – vede pravidelné semináře i
individuální lekce. Komplexnost těchto jógovýchtechnik dechu a pohybu považuje za velmi nosné, ať už v samotné práci s hlasem, ale také v práci s pohybem ,držením těla, gestech. Spolupracuje s fyzioterapeuty, porodními asistentkami, hlasovými pedagogy.