MgA. Oldřich Šebestík – viola

Absolvent Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve hře na violu a JAMU v Brně. V letech 1981–1989 byl členem Státní filharmonie Brno ve skupině viol, 1989–1990 vedoucím skupiny viol v orchestru „Nova Filarmonia Portuguesa“ v Portugalsku a následně vedoucím skupiny viol v „Joven Orquestra de Gaucia“ ve Španělsku a zároveň profesorem hry na violu na „Konzervatorio – Santiago de Compostela“ (1990–1992). V roce 1992 nastoupil do funkce zástupce vedoucího skupiny viol ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Od roku 1997 pedagogicky působí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.