Milan Polák – klarinet

Po studiích na Janáčkově akademii múzických umění v Brně působil ve Státní filharmonii
Brno, v orchestru opery Národního divadla v Bratislavě a od roku 1992 je sóloklarinetistou
Pražského komorního orchestru. S tímto orchestrem koncertoval také sólově v Německu,
Rakousku, Španělsku, Libanonu a Turecku. V roce 2005 uvedl společně s Pražským
komorním orchestrem evropskou premiéru koncertu R. L. Aldridge. Pro Český rozhlas
nahrál skladbu O. Kukala Clarinettino. Od roku 1994 je členem mezinárodního orchestru
Solistes Europeéns Luxembourg. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři, Gymnáziu
a Hudební škole hlavního města Prahy a HF JAMU v Brně.