Michael Verner – fagot

Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Jiřího Formáčka a posléze Akademii múzických umění v Praze u prof. Františka Hermana.

V roce 1983 se stal členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Od roku 1993 působí též pedagogicky na konzervatoři v Praze. Přes 10 let strávil též v souboru Symposium Musicum pod vedením prof. M. Klementa, jako hráč na historické dechové nástroje. V tomto žánru – renesanční a gotická hudba – doposud spolupracuje se souborem Rožmberská kapela.

Spolupracoval se soubory Ars Rediviva, s prof. F. X. Thurim a jeho Českými madrigalisty, Českým komorním orchestrem, Vlachovým kvartetem Praha a s Kvartetem Apollon. Sólově vystupoval s Jihočeskou filharmonií, Talichovým komorním orchestrem, Symfonickým orchestrem českého rozhlasu (SOČRem), Verner Collegiem, Collegiem Quodlibet Jiřího Stivína a řadou dalších těles. Věnuje se též soustavně komorní hře v dechovém kvintetu Musica per Cinque. Nahrál celou řadu komorních i sólových titulů pro Český rozhlas, také na CD (Supraphon, Panton, Arta Records, Bohemia Music, Studio Matouš aj.).

S „rodinným souborem“ Verner Collegium, složeným ze 12 profesionálních hudebníků této rodiny, se trvale podílí na celé řadě projektů a nahrávání hudby, komorních i sólových koncertech doma i zahraničí.