METODIK PREVENCE

Mgr. Lukáš Polčák

+ 420 733 569 335

konzultační hodiny: Po předchozí domluvě v pondělí 11:50–12:35. Případně v jiném čase po domluvě.

· metodická, koordinační a poradenská činnost v problematice prevence rizikového chování (např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.)

· podpora bezpečného a zdravého klimatu ve třídě a ve škole

· tvorba a naplňování Minimálního preventivního programu školy

· organizace přednášek a besed spojených s výše uvedenou problematikou