Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá VIII. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek jednotlivých oborů obdrží účastníci Osvědčení.

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku (v přípravě).

Uzávěrka přihlášek je do 25. 9. 2020.

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 990 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

INFORMACE

Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

E: dvpp@ckonz.cz

T: +420 774 809 575

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

___________________________________________________________________________________________________________________

 

1. DVPP 3. 10. 2020

Kytara:
9:30 – 11:30 Stanislav Juřica: Československá „kytaristka“ 20. století

12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Zpěv:
9:30 – 11:30 PaedDr. Alena Tichá Ph.D.: Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Skladby soudobých skladatelů pro zobcovou flétnu a práce s nimi

12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.: Jak tvořivě učit sólové i komorní skladby baroka
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

2. DVPP 7. 11. 2020

Kytara:
9:30 – 11:30 Karel Fleischlinger: Renesanční a barokní drnkací nástroje jako inspirace pro moderní kytaru

12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Zpěv:
9:30 – 11:30 Mgr. et Mgr. Marie Štěpánová: Logopedická osvěta v pedagogické praxi
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Hana Šťastná, Dis.: Flautoškolka – výuka předškolních dětí na 5-ti dírkovou zobcovou flétnu
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.: Vývoj klavírní etudy od klasicismu až po 20. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

3. DVPP 23. 1. 2021

Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. Michal Hottmar, Ph.D.: Loutnová hudba na území dnešního Slovenska v 16. – 18. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zpěv:
9:30 – 11:30 Markéta Přikrylová: Komunikace s dětmi/žáky v souvislosti s respektem, strachem a ostatními emocemi

12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková: Uvolnění při hře na zobcovou flétnu

12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Jak se dobře připravit na vystoupení a zvládat trému
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

4. DVPP 20. 3. 2021 

Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. art. Karol Samuelčík, ArtD.: „Nový“ přístup k rozvoji pravé ruky a jeho následné využití v rámci kytarové hry
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zpěv:
9:30 – 11:30 Mgr. Zdislava Arnoštová: Uvědomění si vlastního těla při zpěvu z fyzioterapeutického hlediska

12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 MgA. Martina Komínková: Improvizace ve výuce hry na zobcové flétny
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Peter Toperczer: Fryderyk Chopin a výběr jeho skladeb pro žáky ZUŠ a SUŠ
12:00 – 14:00 Metodické okénko